Privacyverklaring

Privacyverklaring van Kundalini Nederland

In deze privacyverklaring informeren we je graag over:

Kundalini Flow Facilitator opleidingen

Welke persoonsgegevens Kundalini Nederland verzamelt en met welk doel

Kundalini Flow Facilitator opleidingen

Hoe Kundalini Nederland persoonsgegevens bewaart en beveiligt

Kundalini Flow Facilitator opleidingen

Hoe lang Kundalini Nederland persoonsgegevens bewaart

Kundalini Flow Facilitator opleidingen

Met wie Kundalini Nederland persoonsgegevens deelt

Kundalini Flow Facilitator opleidingen

Hoe je jouw persoonsgegevens kan inzien, aanpassen of verwijderen

Kundalini Flow Facilitator opleidingen

Welke cookies Kundalini Nederland op deze website plaatst

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Anja Janssen van Kundalini Nederland, die bereikbaar is via Whatsapp op 0613040801 of per mail via info@kundalininederland.nl

Welke persoonsgegevens Kundalini Nederland verzamelt en waarom

Wanneer je je aanmeldt voor individuele coaching of ondernemerscoaching als (proef)klant registreert Kundalini Nederland:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres (niet gekoppeld aan naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres)
 • Eventuele extra door jou verstrekte gegevens met betrekking tot je vraag

Gegevens van proefklanten verzamelt Kundalini Nederland via haar online inschrijfformulieren; gegevens van klanten verzamelt Kundalini Nederland via een telefonische intake en/of persoonlijk kennismakingsgesprek. 

Deze gegevens gebruikt Kundalini Nederland om contact met je op te nemen, individuele trainings- en/of coachingstrajecten zo goed mogelijk af te stemmen op jouw hulpvraag en/of facturen op te maken.


Wanneer je je aanmeldt voor een (online) opleiding of training
van Kundalini Nederland verzamelt Kundalini Nederland:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum en –plaats
 • Evt. afwijkend factuuradres

Gegevens van cursisten verzamelt Kundalini Nederland via haar online inschrijfformulieren. 

Deze gegevens gebruikt Kundalini Nederland om jouw inschrijving te verwerken, je te informeren over de (online) training of opleiding, facturen op te maken, jouw bewijs van deelname te personaliseren, je op de hoogte te houden van nieuwe trainingen en opleidingen en om je – wanneer nodig – te kunnen contacteren.


Wanneer je je aanmeldt voor een event of andere bijeenkomst
verzamelt Kundalini Nederland:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Deze gegevens verzamelt Kundalini Nederland via haar website om jouw inschrijving te verwerken en je te informeren over desbetreffende bijeenkomst.


Wanneer je je aanmeldt voor Kundalini Nederland Nieuwsbrief
registreert Kundalini Nederland:

 • Voornaam 
 • Achternaam
 • E-mailadres

Deze gegevens gebruikt Kundalini Nederland om jou 8-12 x per jaar Kundalini Nederland Nieuwsbrief toe te sturen.

Hoe Kundalini Nederland persoonsgegevens bewaart en beveiligt

Kundalini Nederland neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Anja Janssen.

Hoe lang Kundalini Nederland persoonsgegevens bewaart

Kundalini Nederland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor wij de gegevens hebben verzameld. 

  • Concreet betekent dit dat persoonsgegevens van (proef)klanten en deelnemers aan opleidingen en trainingen maximaal 7 jaar worden bewaard, en persoonsgegevens van deelnemers aan events- of andere bijeenkomsten maximaal 2 jaar. 
  • Persoonsgegevens van Nieuwsbriefabonnees worden binnen 30 dagen na afmelding of verzoek tot verwijdering definitief vernietigd.

Met wie Kundalini Nederland persoonsgegevens deelt

Kundalini Nederland verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden door en verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden, als dit noodzakelijk is om aan één of meer wettelijke verplichtingen te voldoen of om op correcte wijze uitvoering te geven aan de werkzaamheden, die Kundalini Nederland voor jou verricht.Organisaties of bedrijven met wie wij in dit kader samenwerken zijn:

  • Maillchimp voor het verzenden van o.a. Kundalini Nederland Nieuwsbrief en/of andere mailings waarvoor je je hebt aangemeld en voor het verwerken van online inschrijvingen.
  • Stripe voor het verwerken van online betalingen.
  • Learndash voor het afleveren van online trainingen van Kundalini Nederland.
  • Google Analytics voor het geanonimiseerd verzamelen van surfgegevens van onze websitebezoekers.
  • Acumulus voor het verwerken van de boekhouding van Kundalini Nederland.
  • Organizers, trainers en assistenten die deel uitmaken van het team van Kundalini Nederland voor het beantwoorden van jouw coachings- en/of trainingsvragen en/of -verzoeken.

Hoe je jouw gegevens kan inzien, aanpassen of laten verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kundalini Nederland. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te laten sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens mailen naar Anja Janssen van Kundalini Nederland.Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou persoonlijk wordt gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te zenden. Let op: maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van jouw privacy. Kundalini Nederland reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, op jouw verzoek. Kundalini Nederland wil je er tevens op attenderen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke cookies Kundalini Nederland gebruikt

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Kundalini Nederland gebruikt op deze website alleen zogenaamde functionele en statistische cookies, die zo min mogelijk inbreuk maken op jouw privacy. 

  • De functionele cookies die Kundalini Nederland gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat alle basisfuncties van de website naar behoren werken. Denk hierbij aan de werking van spamfilters, het afspelen van een video of caching om de website sneller te maken.
  • Met statische cookies verzamelt Kundalini Nederland geanonimiseerde informatie over hoe gebruikers haar website gebruiken, zodat Kundalini Nederland deze verder kan optimaliseren. Kundalini Nederland kan jou echter niet als individuele websitebezoeker identificeren en volgen.
  • Bij het gebruik van de website van Kundalini Nederland kan je ervoor kiezen om alleen functionele cookies óf zowel functionele als statistische cookies te accepteren. Over het algemeen worden deze cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie.
  • Je kan je desgewenst afmelden voor alle cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser definitief verwijderen.
× Kan ik je helpen?